Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g 1
Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g 1
Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g 2
Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g 3
Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g 4
Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g 5

Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g

Mô tả ngắn

Thương hiệu: No Brand, SKU: 1709144409_VNAMZ-7607378266, Series: Lọ gốm sứ hộp quà _ F94Vi_Rf8Oi_Fugee, Bao bì phong cách: Đóng gói trong hộp, provinc...
Cập nhật giá lần cuối: 13/02/2022 (227 ngày trước)
Sản phẩm này được bán tại Lazada
126.000 ₫ 849.000 ₫
Khuyến mãi -85% Tiết kiệm ngay 723.000 ₫

Giới thiệu Kim junmei hồng trà lá trà vũ di sơn loại hương vị đậm đặc mật ong 50g

Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 1Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 2Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 3Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 4Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 5Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 6Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 7Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 8Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 9Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 10Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 11Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 12Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 13Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 14Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 15Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 16Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 17Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 18Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 19Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 20Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 21Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 22Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 23Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 24Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 25Kim JUNMEI Hồng Trà Lá Trà Vũ Di Sơn Loại Hương Vị Đậm Đặc Mật Ong 50G Hồng Trà Gốm Sứ Đóng Hộp Một Phần Một Lọ 26

^_^:26f44f5f66b0febbd2ae69a009b9981e

^_^:94c89e543c77a9540457a9451658799e

^_^:e9473ccebd4939237830f6663ab0d626

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1709144409_VNAMZ-7607378266
Series Lọ gốm sứ hộp quà _ F94Vi_Rf8Oi_Fugee
Bao bì phong cách Đóng gói trong hộp
province Tỉnh Phúc Kiến
City Nam Bình
Nơi Xuất Xứ Trung Quốc Đại Lục
Warranty Type Không bảo hành